S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Hedvika Mifková. Zemřela náhle v úterý 16. února 2021 ve věku nedožitých 88 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve čtvrtek 18. února 2021 v 9.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jihlavě.