S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Václav Háva. Zemřel po krátké nemoci v neděli 21. února 2021 ve věku nedožitých 71 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 26. února 2021 ve 13.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.