V tichém zármutku oznamujeme, že nás opustila paní Marie Rosolová. Zemřela ve čtvrtek 1. dubna 2021 ve věku nedožitých 83 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu ve středu 7. dubna 2021 v 11.00 hodin v chrámu Páně svatého Jiljí ve Strmilově.