S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav Brýna. Zemřel po dlouhé nemoci v neděli 4. dubna 2021 ve věku nedožitých 69 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 10. dubna 2021 ve 13.00 hodin u domu smutku ve Štítné.