S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Petr Kopal. Zemřel náhle po krátké nemoci v úterý 27. dubna 2021 ve věku 77 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 1. května 2021 v 15.00 hodin v chrámu Páně svatého Prokopa ve Studené.