S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan František Musel. Zemřel v pondělí 7. června 2021 ve věku nedožitých 74 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v úterý 15. června 2021 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.