S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jaroslava Petrů. Zemřela v pondělí 7. června 2021 ve věku 92 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 11. června 2021 v 11.00 hodin v chrámu Páně svatého Petra a Pavla v Popelíně.