S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Čeháková. Zemřela po delší těžké nemoci ve středu 9. června 2021 ve věku nedožitých 67 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme 14. června 2021 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.