S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Pavel Koudelka. Zemřel náhle ve středu 9. června 2021 ve věku 79 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.