V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Václav Macho. Zemřel náhle ve čtvrtek 15. července 2021 ve věku nedožitých 90 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 20. července 2021 ve 13.00 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele na hřbitově v Horní Cerekvi.