S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Jaroslav Skalník.

Zemřel ve čtvrtek 9. září 2021 ve věku 86 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 14. září 2021 ve 14.00 hodin v chrámu Páně v Častrově.