Oznamujeme, že nás navždy opustila paní Marie Hávová.

Zemřela náhle ve středu 8. září 2021 ve věku nedožitých 88 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v malé smuteční síni krematoria v Jihlavě.