V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan Ladislav Jakoubek.  Zemřel po těžké nemoci v úterý 5. října 2021 ve věku 83 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 9. října 2021 v 10.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.