V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Šimek. Zemřel náhle ve středu 17. listopadu 2021 ve věku 86 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 26. listopadu 2021 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.