S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Pavel Juliš. Zemřel tiše po delší nemoci ve středu 17. listopadu 2021 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.