S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan František Taras. Zemřel po dlouhé nemoci ve čtvrtek 18. listopadu 2021 ve věku 76 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.