S nadějí na vzkříšení oznamujeme, že nás opustil pan Antonín Houser. Zemřel po dlouhé nemoci 3. ledna 2022 ve věku nedožitých 80 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 8. ledna 2022 v 10.00 hodin v chrámu Páně Všech Svatých v Kamenici nad Lipou.