S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Štěpán Kučera. Zemřel náhle v pondělí 10. ledna 2022 ve věku nedožitých 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v úterý 18. ledna 2022 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.