V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan ing. Jaroslav Daňhel. Zemřel po krátké těžké nemoci ve středu 4. května 2022 ve věku nedožitých 82 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 13. května 2022 ve 13.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jihlavě.