S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jan Kolín. Zemřel v sobotu 11. června 2022 ve věku nedožitých 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.