V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Oldřich Buzek. Zemřel po dlouhé nemoci v úterý 14. června 2022 ve věku 86 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pondělí 20. června 2022 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.