V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav David. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pátek 29. července 2022 v den svých 82 narozenin. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 5. srpna 2022 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.