S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Milan Brýna. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 1. srpna 2022 ve věku nedožitých 79 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 6. srpna 2022 ve 14.00 hodin v místní kapli ve Štítném. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění.