S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc pan Jaroslav Šindelář. Zemřel náhle ve středu 14. září 2002 ve  věku 80 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 17. září 2022 v 11.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.