S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Antonín Zmeškal. Zemřel po krátké těžké nemoci v pondělí 19. září 2022 ve věku 67 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 23. září 2022 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.