S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila milovaná maminka, babička, prababička, sestra a teta paní Věra Zavadilová. Zemřela po dlouhé nemoci ve středu 21. září 2022 ve věku 84 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.