S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Věra Fajfrová. Zemřela po dlouhé nemoci v sobotu 17. září 2022 ve věku nedožitých 91 let. S naší drahou zesnulou se na její přání rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.