S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Antonín Václavík. Zemřel ve čtvrtek 17. listopadu 2022 ve věku 75 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v rodinném kruhu ve smuteční síni na hřbitově Bradlo.