S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Jaroslav Jokl. Zemřel ve středu 16. listopadu 2022 ve věku 69 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.