S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček a švagr pan Karel Rešl. Zemřel náhle ve čtvrtek 19. ledna 2023 ve věku 92 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 28. ledna 2023 v 11.00 hodin v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie v Nové Včelnici.