S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil hodný syn, milující manžel, skvělý tatínek, báječný dědeček, synovec, bratranec, myslivec a kamarád pan Miloš Matras. Zemřel v klidu v kruhu rodiny po dlouhém boji dne 22. ledna 2023 ve věku 63 let. Rozloučení s drahým zesnulým se koná v sobotu 28. ledna 2023 v 15.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.