V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Bohumil Smetana. Zemřel náhle v pátek 12. května 2023 ve věku 74 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve středu 17. května 2023 ve 14.00 hodin v chrámu Páně ve Velké Lhotě. Po církevním obřadu bude uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu k tichému spánku.