Dovolte prosím, abychom Vám ve Vaší těžké životní chvíli, kdy jste ztratili blízkého člověka, nabídli komplexní služby související s posledním rozloučením.

Nedokážeme zmírnit Vaši bolest nad ztrátou blízké osoby, ale ulehčíme Vám ve chvílích nejtěžších od starostí se zařizováním veškerých potřebných úkonů a formalit se zajištěním pohřbu.

V případě smutné události ve Vaší rodině zajišťujeme veškeré záležitosti spojené s kremací nebo pohřbem / v kostele, v obřadní síni či do hrobu /.

Zajišťujeme nepřetržitý provoz včetně dní volna a pracovního klidu.

Pohřební služba Jaromír Doležal

Civilní obřad

Rozloučení s obřadem
-provádí se v obřadní síni /krematoriu/, kde se příbuzní a známí při reprodukované hudbě se zesnulým důstojně rozloučí a poté je zesnulý převezen do krematoria ke zpopelnění nebo je na hřbitově uložen do hrobu k věčnému odpočinku.

Církevní obřad

Smuteční obřad se provádí v církevních zařízeních podle víry. Doporučujeme nejdříve projednat datum a hodinu s příslušným duchovním. Po smutečním obřadu je zesnulý převezen do krematoria ke zpopelnění nebo je na hřbitově uložen do hrobu.

CO JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ

Nonstop podpora

naplánování

podpora pozústalým

Nabídka kytic a rakví