Jak postupovat při úmrtí

V případě smutné události ve Vaší rodině nás můžete kontaktovat nepřetržitě na telefon + 420 777 175 735.

Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení:

Stačí pouze navštívit pohřební službu k projednání veškerých náležitostí, nebo stačí zavolat a my vás kdykoliv na vaše přání navštívíme.

Při úmrtí doma:

Je nutné přivolat lékaře, poté co lékař konstatuje smrt a vystaví list o prohlídce zemřelého, volejte ¨kdykoliv na  pohřební službu na odvoz zesnulého.

.

Co budete potřebovat při úmrtí v naší kanceláři

  • oblečení pro zesnulého
  • rodný a oddací list zesnulého ( není vždy podmínkou )
  • občanský průkaz zesnulého
  • kartu od pojišťovny zesnulého (kartička pojištěnce)
  • občanský průkaz objednatele pohřbu

Informace pro pozůstalé

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy:
– na 2 dny při úmrtí manžela, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob

  • na 1 den k účasti na pohřbu rodičů a sourozenců, rodičů a sourozenců manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob.
  • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, pokud pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

Pohřebné

Od 1.ledna 2008 je podle zákona č.261/2007 Sb. omezen nárok na pohřebné pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.