Rozloučíme se

Josef Pařízek

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Josef Pařízek. Zemřel náhle v neděli 24. července 2022 ve věku nedožitých 68 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 13. srpna 2022 v 11.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Vlasta Tetivová

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustila paní Vlasta Tetivová. Zemřela po krátké nemoci ve čtvrtek 4. srpna 2022 ve věku nedožitých 92 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úterý 9. srpna 2022 v 10.00 hodin v chrámu Páně v Černovicích. Po církevním obřadu bude převezena ke zpopelnění.

Read life story
Miloslava Strašíková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Miloslava Strašíková. Zemřela po krátké nemoci v úterý 2. srpna 2022 ve věku nedožitých 89 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme 8. srpna 2022 v 10.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Milan Brýna

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Milan Brýna. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 1. srpna 2022 ve věku nedožitých 79 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 6. srpna 2022 ve 14.00 hodin v místní kapli ve Štítném. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění.

Read life story
Marie Hernová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Hernová. Zemřela po dlouhé nemoci v pondělí 1. srpna 2022 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 5. srpna 2022 v 10.30 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách. Po mši svaté bude uložena do rodinného hrobu

Read life story
Petr Chamrad

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Petr Chamrad. Zemřel náhle v pátek 29. července 2022 ve věku 52 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 6. srpna 2022 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Dačicích.

Read life story
Jiří Švarc

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jiří Švarc. Zemřel náhle ve čtvrtek 28. července 2022 ve věku 62 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 5. srpna 2022  v 15.00 hodin v kapli svaté Barbory na hřbitově v Batelově.

Read life story