Rozloučíme se

JUDr. František Srb

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan JUDr. František Srb. Zemřel náhle v pondělí 4. listopadu 2019 ve věku 96 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 9. listopadu 2019 v 10.30 hodin v domě smutku v Horním Meziříčku, odkud ho vyprovodíme do chrámu Páně svatého Jiljí na náměstí ve

Read life story
Anna Fillová

V těžkém zármutku oznamujeme, že nás opustila paní Anna Fillová. Zemřela ve středu 6. listopadu 2019 ve věku 98 let. Rodina a známí se s ní rozloučí v pondělí 11. listopadu 2019 ve 13.00 hodin při mši svaté v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.

Read life story

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav Anderl. Zemřel v úterý 5. listopadu ve věku nedožitých 92 let.S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 12. listopadu 2019 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Bartoloměje.

Read life story
Anastázie Březinová

Zarmouceni Vám oznamujeme, že nás opustila paní Anastázie Březinová. Zemřela náhle v pondělí 4. listopadu 2019 ve věku nedožitých 88 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 8. listopadu 2019 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Božího Tě

Read life story
Marie Kolářová

S bolestí v srdci oznamujeme,že nás opustila paní Marie Kolářová. Zemřela náhle v neděli 3. listopadu 2019 ve věku 90 let. S drahou zesnu

Read life story
Marie Vltavská

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Vltavská. Zemřela náhle v neděli 3. listopadu 2019 ve věku nedožitých 68 let.Drahá zesnulá bude na vlastní přání zpopelněna bez smutečních obřadů.

Read life story
František Vaněk

V zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan František Vaněk. Zemřel náhle v sobotu 2. listopadu 2019 ve věku 80 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story