Rozloučíme se

Ing. Josef Rabas

V hlubokém zármutku oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil pan Ing. Josef Rabas. Zemřel v sobotu 20. dubna 2019 ve věku nedožitých 63 let. S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Lidmila Holkupová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila drahá a milovaná paní Lidmila Holkupová. Zemřela tiše ve středu 17. dubna 2019 ve věku nedožitých 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 24. dubna 2019 v 10.30 hodin v chrámu Páně svatého Václava v Hojovicích.

Read life story
Pavel Hanuš

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil drahý a milovaný pan Pavel Hanuš. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve středu 17. dubna 2019 ve věku 81 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v úterý 23. dubna 2019 v 11. hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.

Read life story
Václav Fuxa

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil drahý a milovaný pan Václav Fuxa. Zemřel po těžké nemoci ve středu 17. dubna 2019 ve věku 76 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 26. dubna 2019 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Pavel Vávrovský

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil drahý a milovaný pan Pavel Vávrovský. Zemřel náhle ve středu 17. dubna 2019 ve věku 76 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve středu 24. dubna 2019 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Ing. Bohumil Valeš

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Ing. Bohumil Valeš. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 15. dubna 2019 ve věku 72 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 18. dubna 2019 ve 13.00 hodin v chrámu Páně svatého Jakuba ve Veselé.

Read life story
Julie Janoušová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Julie Janoušová. Zemřela ve čtvrtek 11. dubna 2019 ve věku nedožitých 93 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úterý 16. dubna 2019 ve 14.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story