Rozloučíme se

Květuše Janoušková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Květuše Janoušková. Zemřela ve středu 23. září 2020 ve věku 92 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 2. října 2020 ve 14.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Ludovít Baláž

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Ludovít Baláž. Zemřel v úterý 22. září 2020 ve věku 73 let.S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 26. září 2020 v 11.00 hodin v chrámu Páně Všech  Svatých v Kamenici nad Lipou.

Read life story
František Severa

Vyhasl život pana Františka Severy. Zemřel po dlouhé nemoci ve středu 23. září 2020 ve věku nedožitých 89 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pondělí 28. září 2020 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Josef Hensl

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Josef Hensl. Zemřel v pondělí 21. září 2020 ve věku nedožitých 85 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 25. září 2020 v 15.00 hodin v kapli svaté Barbory na hřbitově v Batelově.

Read life story
Jiřina Kukačková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jiřina Kukačková. Zemřela náhle v pátek 18. září 2020 ve věku 81 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 22 září 2020 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenice nad Lipou.

Read life story
JUDr. Karel Vaněk

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan JUDr. Karel Vaněk. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý 15. září 2020 ve věku nedožitých 68 let. S drahým zesnulým se dle jeho přání rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Jiřina Václavíčková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jiřina Václavíčková. Zemřela po krátké těžké nemoci v úterý 15. září 2020 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 19. září 2020 ve 14.00 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.

Read life story