Rozloučíme se

František Daňhel

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan František Daňhel. Zemřel náhle ve čtvrtek 1. prosince 2022 ve věku 86 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 9. prosince 2022 v 10.00 hodin v chrámu Páně svatého Jana Evangelisty v Těmicích. Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu k tichému spánku.

Read life story
Bohumila Janů

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Bohumila Janů. Zemřela náhle po krátké nemoci v úterý 29. listopadu 2022 ve věku 77 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úterý 6. prosince 2022 v 11.00 hodin na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou. Po smutečním obřadu bude uložena do rodinného hrobu k

Read life story
Marie Nováková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Nováková, rozená Mrákotová. Zemřela v pondělí 28. listopadu 2022 ve věku 79 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 3. prosince 2022 ve 12.30 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná manželka, maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Marta Mátlová. Zemřela náhle v sobotu 26. listopadu 2022 ve věku 87 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 2. prosince 2022 ve 13.00 hodin v chrámu Páně svatého Petra

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Antonín Sladký. Zemřel po dlouhé nemoci v pátek 25. listopadu 2022 ve věku nedožitých 80 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 2. prosince v 11.00 hodin ve smuteční síni na

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Ján Papák. Zemřel po těžké nemoci ve čtvrtek 24. listopadu 2022 ve věku 77 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 29. listopadu 2022 ve 14.00 hodin v chrámu Páně

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta paní Petra Vítková. Zemřela náhle v úterý 22. listopadu 2022 ve věku 50 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 3. prosince v 11.00 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v

Read life story