Rozloučíme se

Helena Povolná

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Helena Povolná. Zemřela náhle v neděli 5. dubna 2020 ve věku 73 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 9. dubna 2020 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Marie Čábelková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Marie Čábelková. Její srdce dotlouklo ve čtvrtek 2. dubna 2020 ve věku 89 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v úterý 7. dubna 2020 ve 14.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Milada Macků

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Milada Macků. Zemřela v pátek 20. března 2020 ve věku nedožitých 83 let. Byla zpopelněna dne 24. března 2020 v krematoriu v Jindřichově Hradci. S tělesnými ostatky se na přání drahé zesnulé rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Miroslav Valeš

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav Valeš. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý 31. března 2020 ve věku nedožitých 65 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 3. dubna 2020 ve 14.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Zdeněk Fojt

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Zdeněk Fojt. Zemřel náhle v sobotu 28. března 2020 ve věku nedožitých 83 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Stanislav Štrouf

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Stanislav Štrouf. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v sobotu 28. března 2020 ve věku nedožitých 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 3. dubna 2020 v 11.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.

Read life story
Roman Kubálek

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Roman Kubálek. Zemřel po krátké těžké nemoci v úterý 24. března 2020 ve věku 50 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 31. března 2020 v 11.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Táboře.

Read life story