Rozloučíme se

Jarmila Blažková

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustila paní Jarmila Blažková. Zemřela náhle ve středu 21. února 2024 ve věku nedožitých 96 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úterý 27. února 2024 v 11.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.

Read life story
Miroslava Umlaufová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Miroslava Umlaufová. Zemřela náhle ve středu 14. února 2024 ve věku 58 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 27. února 2024 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Karel Petzl

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Karel Petzl. Zemřel v sobotu 17. února 2024 ve věku 72 let. S drahým zesnulým se rozloučíme tichou vzpomínkou. Prosím kdo jste ho znali vzpomeňte.

Read life story
Ludmila Dohnalová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Ludmila Dohnalová. Zemřela po dlouhé nemoci v sobotu 17. února 2024 ve věku 82 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 22. února 2024 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Narození Panny Marie v Lidmani. Po mši svaté bude převezena ke zpopelnění.

Read life story
Miroslav Jelínek

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav Jelínek. Zemřel náhle v sobotu 17. února 2024 ve věku nedožitých 72 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 23. února 2024 ve 14.30 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách. Po smutečním obřadu bude uložen v úzkém kruhu rodinném do hrobu

Read life story
Lubomír Palme

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Lubomír Palme. Zemřel náhle v úterý 13. února 2024 ve věku 60 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 20. února 2024 v 15.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách. Po obřadu bude převezen ke zpopelnění.

Read life story
Ondřej Brada

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Ondřej Brada. Zemřel náhle ve středu 14. února 2024 ve věku 23 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 24. února 2024 v 11.00 hodin v kapli svaté Barbory na hřbitově v Batelově. Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu k věčnému spánku.

Read life story