Rozloučíme se

Marcela Němcová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marcela Němcová. Zemřela náhle v neděli 19. ledna 2020 ve věku nedožitých 70 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 25. ledna 2020 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Zdeněk Šedivý

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Zdeněk Šedivý. Zemřel po nemoci v neděli 19. ledna 2020 ve věku nedožitých 62 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 15.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Karel Prantl

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Karel Prantl. Zemřel po dlouhé nemoci v úterý 14. ledna 2020 ve věku nedožitých 71 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 21. ledna 2020 v 15.00 hodin v kapli svaté Barbory na hřbitově v Batelově.

Read life story
Růžena Hrbková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Růžena Hrbková. Zemřela po těžké nemoci v neděli 12. ledna 2020 ve věku nedožitých 89 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 18. ledna 2020 v 10.30 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Dagmar Filová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Dagmar Filová. Zemřela po těžké nemoci na následky úrazu v sobotu 11. ledna 2020 ve věku nedožitých 85 let. S drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Dana Vicanová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Dana Vicanová. Zemřela po krátké těžké nemoci v neděli 12. ledna 2020 ve věku 60 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pondělí 20. ledna 2020 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Marie Vávrů

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Vávrů. Zemřela po krátké nemoci v pátek 10. ledna 2020 ve věku 88 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 17. ledna 2020 v 10.00 hodin v chrámu Páně svatého Jana Křtitele v Mnichu.

Read life story