Rozloučíme se

Josef Běhounek

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný tatínek, dědeček a pradědeček. Zemřel po krátké nemoci v pátek 7. prosince 2018 ve věku nedožitých 95 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Miloš Stejskal

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Miloš Stejskal. Zemřel náhle v úterý 4. prosince 2018 ve věku 67 let. Náš drahý zesnulý byl na vlastní přání zpopelněn bez smutečních obřadů.

Read life story
Jana Mastná

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Jana Mastná. Zemřela po krátké nemoci v úterý 4. prosince 2018 ve věku 78 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 8. prosince 2018 v 11.30 hodin v chrámu Páně ve Studené.

Read life story
Stanislav Přiklopil

S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Stanislav Přiklopil. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý 4. prosince 2018 ve věku 61 let. S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Marie Bartáková

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Marie Bartáková. Zemřela tiše v sobotu 1. prosince 2018 ve věku 83 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v neděli 9. prosince 2018 ve 13.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Jarmila Pražáková

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustila paní Jarmila Pražáková. Zemřela po dlouhé nemoci v neděli 2. prosince 2018 ve věku 96 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 5. prosince 2018 v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
František Kůrka

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan František Kůrka. Zemřel v neděli 2. prosince 2018 ve věku 82 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 7. prosince ve 14.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story