Rozloučíme se

Marie Nováková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Nováková. Zemřela tiše v sobotu 12. října 2019 ve věku 94 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 18. října 2019 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Jana Evangelisty v Těmicích.

Read life story
Ladislav Kašparů

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Ladislav Kašparů. Zemřel náhle v sobotu 12. října 2019 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 17. října 2019 ve 13.00 hodin v kostele na náměstí v Žirovnici.

Read life story
Marie Vacková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Vacková. Zemřela v neděli 13. října 2019 ve věku 81 let.S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 17. října 2019 ve 14.00 hodin v chrámu Božího Těla na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Josef Cabaj

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Josef Cabaj. Zemřel po krátké nemoci v sobotu 12. října 2019 ve věku nedožitých 79 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Marie Bártová. Zemřela po dlouhé nemoci v sobotu 12. října 2019 ve věku 71 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 18. října 2019 v 11.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Miroslava Nováková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Miroslava Nováková. Zemřela ve čtvrtek 10. října 2019 ve věku nedožitých 87 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 16. října 2019 v 11.00 hodin v chrámu Páně ve Velké Lhotě.

Read life story
Marie Marešová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Marie Marešová. Zemřela v pondělí 7. října 2019 ve věku nedožitých 86 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve čtvrtek 10. října 2019 v 11.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.

Read life story