Rozloučíme se

Věra Prokýšková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Věra Prokýšková. Zemřela po dlouhé těžké nemoci v úterý 14. září 2021 ve věku 72 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pondělí 20. září 2021 v 10.00 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.

Read life story
Jiřina Kněžínková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jiřina Kněžínková. Zemřela náhle v sobotu 11. září 2021 ve věku 88 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pondělí 20. září 2021 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Mikuláše v Častrově.

Read life story
Karel Smejkal

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Karel Smejkal. Zemřel náhle v pátek 10. září 2021 ve věku 71 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 16. září 2021 v 15.30 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Marie Hrnčířová. Zemřela náhle v pátek 10 září 2021 ve věku 87 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 17. září 2021 v 11.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Libuše Pikalová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Libuše Pikalová. Zemřela ve středu 8. září 2021 ve věku 97 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 15. září 2021 v 15.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Jaroslav Skalník. Zemřel ve čtvrtek 9. září 2021 ve věku 86 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 14. září 2021 ve 14.00 hodin v chrámu Páně v Častrově.

Read life story

Oznamujeme, že nás navždy opustila paní Marie Hávová. Zemřela náhle ve středu 8. září 2021 ve věku nedožitých 88 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v malé smuteční síni krematoria v Jihlavě.

Read life story