Rozloučíme se

Vlasta Čápová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Vlasta Čápová. Zemřela po dlouhé nemoci ve čtvrtek 8. června 2023 ve věku nedožitých 73 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 14. června 2023 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou. Po smutečním obřadu bude uložena do

Read life story
Jiřina Procházková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jiřina Procházková. Odešla tiše ve středu 7. června 2023 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úterý 13. června 2023 ve 13.30 hodin v kapli ústředního hřbitova v Jihlavě.

Read life story
Věra Dvořáková

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustila paní Věra Dvořáková. Zemřela náhle ve středu 7. června 2023 ve věku 68 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 16. června 2023 v 11.00 hodin v chrámu Páně svatého Jana Evangelisty v Těmicích. Po mši svaté bude uložena do rodinného hrobu k tichému spánku.

Read life story
Hana Šmejkalová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Hana Šmejkalová. Zemřela po těžké nemoci v úterý 6. června 2023 ve věku 60 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Jaromír Vobr

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jaromír Vobr. Zemřel náhle v pondělí 29. května 2023 ve věku 83 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 9. června 2023 ve 13.00 hodin v chrámu Páně v Horních Dubenkách. 

Read life story
Blažena Burianová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Blažena Burianová. Zemřela v pondělí 5. června 2023 ve věku 82 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 9. června 2023 v 11.00 hod. ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Marie Šteflová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Šteflová. Zemřela ve čtvrtek 25. května 2023 ve věku 99 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 2. června 2023 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Prokopa ve Studené. Po mši svaté bude uložena na místním hřbitově do rodinného hrobu k tichému

Read life story