Rozloučíme se

Bc.Vladimír Komín

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Bc.Vladimír Komín. Zemřel ve spánku ve středu 20. září 2023 ve věku 60 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 26. září 2023 v 10.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jihlavě.

Read life story
Pavel Čermák

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Pavel Čermák. Zemřel v sobotu 16. září 2023 ve věku nedožitých 80 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve středu 20. září 2023 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Jiljí na náměstí ve Strmilově. Po mši svaté bude převezen ke zpopelnění.

Read life story
Marie Tichá

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Tichá. Zemřela po krátké nemoci ve čtvrtek 14. září 2023 ve věku 80 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 22. září 2023 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Marie Seifertová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Seifertová. Zemřela po krátké těžké nemoci v pondělí 11. září 2023 ve věku nedožitých 78 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 15. září 2023 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.  

Read life story
Karel Šimeček

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Karel Šimeček. Zemřel ve spánku v pondělí 11. září 2023 ve věku 78 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 16. září 2023 v 11.00 hodin v chrámu Páně svatého Mikuláše v Častrově. Po mši svaté bude převezen ke zpopelnění.

Read life story
Josef Carva

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Josef Carva. Zemřel náhle ve čtvrtek 7. září 2023 ve věku nedožitých 78 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 14. září 2023 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Ing. Jan Třebický

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan ing. Jan Třebický.

Read life story