Rozloučíme se

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Václav Jílek. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý 27. září 2022. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve středu 5. října 2022 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svaté Máří Magdalény v Dolní

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, že nás navždy opustila paní Jiřina Kočvarová. Zemřela v pondělí 26. září 2022 ve věku nedožitých 98 let. Naše drahá zesnulá bude na její přání zpopelněna bez smutečních obřadů.

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, sestra, švagrová a teta paní Alena Divišová. Zemřela po dlouhé těžké nemoci v pátek 23. září 2022 ve věku 67 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úterý 27. září 2022 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Magdalena Kašpárková. Zemřela ve středu 21. září 2022 ve věku 95 let. S naší milovanou se rozloučíme v sobotu 1. října 2022 ve 13.00 hodin v chrámu Páně svatého Jiljí ve Strmilově.

Read life story
Hynek Peterek

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr a strýc pan Hynek Peterek. Zemřel po krátké nemoci v úterý 20 září 2022 ve věku 77 let. S naším milovaným se rozloučíme v úterý 27. září 2022 v 15.00 hodin v chrámu Páně svatého Mikuláše v Častrově.

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Věra Fajfrová. Zemřela po dlouhé nemoci v sobotu 17. září 2022 ve věku nedožitých 91 let. S naší drahou zesnulou se na její přání rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a strýc pan Oldřich Jelínek. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 24. září 2022 v 11.00 hodin ve smuteční síní na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story