Rozloučíme se

Anežka Šeredová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Anežka Šeredová. Zemřela v úterý 26. května 2020 ve věku 84 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 29. května 2020 v 15.00 hodin v kapli svaté Barbory na hřbitově v Batelově.

Read life story
Jan Mráz

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jan Mráz. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 25. května 2020 ve věku 85 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 30. května 2020 v 11.00 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.6

Read life story
Miroslav Klusáček

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav Klusáček. Zemřel v sobotu 23. května 2020 ve věku nedožitých 80 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 29. května 2020 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Jarmila Bučková

S velkou bolestí oznamujeme, že nás navždy opustila paní Jarmila Bučková. Zemřela náhle v pátek 22. května 2020 ve věku 84 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 27. května 2020 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Ing. Petr Daňhel

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Ing. Petr Daňhel. Zemřel náhle ve středu 20. května 2020 ve věku 52 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 27. května 2020 v 10.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Květuše Hrdá

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Květuše Hrdá. Zemřela v pondělí 18. května 2020 ve věku 98 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 23. května 2020 ve 13.00 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.

Read life story
MILOSLAV NEKOLA

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil pan Miloslav Nekola. Zemřel tiše v neděli 17. května 2020 ve věku 88 let. Pohřeb drahého zesnulého se bude konat v pondělí 25. května 2020 v 11.00 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.

Read life story