Rozloučíme se

Ladislav Dvořák

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Ladislav Dvořák. Zemřel náhle v neděli 9. května 2021 ve věku nedožitých 73 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 14. května 2021 v 15.00 hodin v chrámu Páně v Palupíně.

Read life story
Jitka Vacková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jitka Vacková. Zemřela náhle v sobotu 8. května 2021 ve věku nedožitých 59 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 13. května 2021 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Mikuláše v Častrově.

Read life story

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Kadlec. Zemřel po krátké těžké nemoci v pátek 7. května 2021 ve věku 64 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 15. května 2021 v 11.00 hodin v chrámu Páně svatého Petra a Pavla v Popelíně.

Read life story
Jaroslav Novák

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Novák. Zemřel po krátké těžké nemoci ve středu 5. května 2021 ve věku nedožitých 63 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 11. května 2021 v 15.00 hodin v kapli svaté Barbory na hřbitově v Batelově.

Read life story
Jaroslava Němcová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jaroslava Němcová. Zemřela po delší nemoci ve středu 5. května 2021 ve věku nedožitých 79 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Božena Němečková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Božena Němečková. Zemřela po delší nemoci ve středu 5. května 2021 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 12. května 2021 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Jan Křtitele v Mnichu.

Read life story
Jiří Pařil

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jiří Pařil. Zemřel po krátké těžké nemoci v pondělí 3. května 2021 ve věku nedožitých 79 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v sobotu 8. května 2021 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story