Rozloučíme se

Jaroslav Běloch

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Běloch. Zemřel ve čtvrtek 12. května 2022 ve věku 79 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 20. května 2022 ve 13.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Zdeňka Rohová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Zdeňka Rohová. Zemřela po nemoci ve středu 11. května 2022 ve věku 90 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 18. května 2022 ve 14.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Naďa Schmiedová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Naďa Schmiedová. Zemřela v pondělí 9. května 2022 ve věku pouhých 60 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 13. května 2022 v 15.30 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Jaroslava Hejtmanová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jaroslava Hejtmanová. Zemřela v pondělí 9. května 2022 ve věku nedožitých 78 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.

Read life story
Ivan Bumba

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Ivan Bumba. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v neděli 8. května 2022 ve věku nedožitých 74 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 12. května 2022 v 10.00 hodin v chrámu Páně svatého Jakuba v Jílovicích.

Read life story
Ivana Kroužková

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Ivana Kroužková. Zemřela náhle v neděli 1. května 2022 ve věku 61 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pondělí 9. května 2022 v 9.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Ing. Jaroslav Daňhel

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan ing. Jaroslav Daňhel. Zemřel po krátké těžké nemoci ve středu 4. května 2022 ve věku nedožitých 82 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 13. května 2022 ve 13.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jihlavě.

Read life story