Rozloučíme se

Miroslav Morava

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav Morava. Zemřel v sobotu 24. října 2020 ve věku 72 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve čtvrtek 29. října 2020 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Jiřina Hadravová

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Jiřina Hadravová. Zemřela v neděli 25. října 2020 ve věku 83 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 30. října 2020 ve 14.30 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustila paní Marie Vondráková. Zemřela v sobotu 24. října 2020 ve věku 80 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Josef Mašát

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Josef Mašát. Zemřel ve středu 21. října 2020 ve věku 75 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 30. října 2020 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.

Read life story
Jaroslav Nekola

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Nekola. Zemřel v pátek 23. října 2020 ve věku nedožitých 68 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 30. října 2020 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.

Read life story
Stanislav Slanina

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Stanislav Slanina. Zemřel náhle ve středu 21. října 2020 ve věku 82 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v sobotu 24. října 2020 v 10.00 hodin u domu smutku ve Stranné.

Read life story
Jarmila Dubská

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustila paní Jarmila Dubská. Zemřela v úterý 20. října 2020 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v neděli 25. října 2020 ve 13.00 hodin v chrámu Páně svatého Prokopa ve Studené.

Read life story