S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila drahá a milovaná paní Lidmila Holkupová. Zemřela tiše ve středu 17. dubna 2019 ve věku nedožitých 86 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 24. dubna 2019 v 10.30 hodin v chrámu Páně svatého Václava v Hojovicích.