V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil drahý a milovaný pan Pavel Hanuš. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve středu 17. dubna 2019 ve věku 81 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v úterý 23. dubna 2019 v 11. hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.