V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil drahý a milovaný pan Bohumil Lisý. Zemřel náhle ve středu 8. května 2019 ve věku 83 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pondělí 13. května 2019 v 15.00 hodin v chrámu Páně svatého Mikuláše v Častrově.