V hlubokém zármutku oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustila drahá a milovaná paní Marie Kotková. Zemřela náhle ve čtvrtek 9. května 2019 ve věku 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 15. května 2019 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.