S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil pan Václav Janů. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v neděli 12. května 2019 ve věku 72 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 17. května 2019 ve 14.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.