S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Najfusová. Zemřela tiše, ve čtvrtek 3. října 2019 ve věku nedožitých 80 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pondělí 7. října 2019 ve 14.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.