S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Anežka Coufalová. Zemřela náhle v úterý 1. října 2019 ve věku nedožitých 90 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 11. října 2019 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.