V zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan František Vaněk. Zemřel náhle v sobotu 2. listopadu 2019 ve věku 80 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.