S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Vltavská. Zemřela náhle v neděli 3. listopadu 2019 ve věku nedožitých 68 let.Drahá zesnulá bude na vlastní přání zpopelněna bez smutečních obřadů.