S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan František Kroupa. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve čtvrtek 6. února 2020 ve věku nedožitých 82 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 14. února 2020 v 11.00 hodin v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.