S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Zdeněk Kalina. Zemřel v pondělí 16. března 2020 ve věku nedožitých 90 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 21. března 2020 ve 13.00 hodin v chrámu Páně na hřbitově v Počátkách.