S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Blanka Hrubá. Zemřela po dlouhé těžké nemoci ve středu 18. března 2020 ve věku nedožitých 76 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve čtvrtek 26. března 2020 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.