S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Miroslava Neužilová. Zemřela v pondělí 16. března 2020 ve věku 63 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pondělí 23. března 2020 v 10.00 hodin v chrámu Páně svatého Filipa a Jakuba na náměstí v Žirovnici.