S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Roman Kubálek. Zemřel po krátké těžké nemoci v úterý 24. března 2020 ve věku 50 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 31. března 2020 v 11.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Táboře.