V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jiří Dýnek. Zemřel po krátké nemoci v pondělí 22. června 2020 ve věku 84 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.